Josephine Milieu Advies

Josephine Milieu Advies (JMA), vertegenwoordigd door drs. Josephine van Ruitenbeek, is een adviesbureau op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Op projectbasis adviseert en begeleidt JMA uw organisatie ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu en indien gewenst ook onderdeel gebruik of bouw;
  • Voldoen aan (vergunnings)voorschriften (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Waterwet (of Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Grondwaterwet), Activiteitenbesluit milieubeheer);
  • Implementatie milieu wet- en regelgeving;
  • Ontwikkeling en implementatie milieumanagementsystemen (ISO 14001);
  • Milieu-auditing;
  • Gevaarlijke stoffen; opslag (PGS 15) en transport over de weg (Veiligheidsadviseur ADR);
  • Begeleiding bij implementatie alsmede training PGS 9 (2014);
  • Ruimtelijke onderbouwing bij bijvoorbeeld afwijken van een bestemmingsplan;
  • Diverse milieuvraagstukken waar doortastendheid bij vereist is.

Een argument om te kiezen voor Josephine Milieu Advies is te kiezen voor een adviseur die voor u het hoogst mogelijke uit een project wil halen en met strijdvaardigheid uw belangen vertegenwoordigt. Daarbij worden u tijdens de projecten onderbouwde keuzes voorgelegd waar u uw beslissingen in kunt nemen, zodat uw projectverwachtingen naar wens worden vervuld. Zoals het logo aangeeft: Josephine Milieu Advies maakt het voor u rond. 

JMA is preferred supplier van ZKN
Veiligheidsadviseur ADR certificaat nummer: 4484189267.
CCSE registratie: Register CCSE