Producten

Op projectbasis adviseert en begeleidt Josephine Milieu Advies uw organisatie ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu
  • Voldoen aan (vergunnings)voorschriften (Omgevingsvergunning, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Waterwet, Grondwaterwet, Activiteitenbesluit milieubeheer)
  • Ontwikkeling en implementatie milieumanagementsystemen (ISO 14001);
  • Milieu-auditing;
  • Advies gevaarlijke stoffen; opslag (PGS 15) en transport over de weg (ADR: Veiligheidsadviseur);
  • Ruimtelijke onderbouwing bij bijvoorbeeld afwijken van een bestemmingsplan;
  • Diverse milieuvraagstukken waar doortastendheid bij vereist is.
  • Audit gevaarlijke stoffen en bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen via ZKN.

Josephine is lid van de Nederlandse Vereniging voor Technisch Facilitair management in de Gezondheidszorg: link naar NVTG
Josephine Milieu Advies vertegenwoordigt de NVTG in het PGS 9 team voor NEN. Binnen het PGS 9 team is een nieuwe versie van de PGS 9 geschreven. De nieuwe naam per april 2014 is: "Opslag cryogene gassen van 0,15 m3-100 m3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas)". Eventuele vragen over deze richtlijn kunt u via JMA voorleggen aan het deskundigen forum. Momenteel wordt deze PGS 9 aangepast en zal risico-based worden. Ook dit keer vertegenwoordigt JMA de NVTG in het PGS 9 team van NEN: link naar PGS 9 op NVTG website. Verwachte publicatie nieuwe PGS 9: 2019.