Milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Josephine Milieu Advies helpt uw organisatie bij:

- de ontwikkeling en implementatie van milieumanagementprocedures;
- de ontwikkeling en implemententie van werkinstructies;
- het maken van formulieren;
- het formuleren van milieubeleid;
- het maken van documenten;
- het geven van milieuadviezen binnen het milieumanagementsysteem;
- het doorlichten van uw organisatie (auditing);
- allerlei andere onderwerpen binnen het milieumanagementsysteem.

JMA start bij een milieumanagementadviestraject met een plan van aanpak. Hierin komen ondermeer aan de orde:
- uit te werken onderwerpen (compleet milieumanagement systeem of partieel);
- betrokkenen voor het opstellen van concepten, meedenken, goedkeuring;
- aansluiting met andere managementsystemen;
- planning.

Kenmerkend voor de begeleiding door JMA is:
- alleen regelen wat noodzakelijk is;
- het milieumanagementsysteem wordt van de klant, niet van JMA;
- betrekken van de mensen, veel communicatie;
- vooraf verantwoordelijkheden vastleggen, dan pas beginnen.

Plan, do, check, act, op alle fronten helpt Josephine Milieu Advies het voor u rond te maken.